Obchodní podmínky webu YTB.cz

Datum účinnosti: 1.1.2024

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem webu a jeho uživateli. Používáním našich služeb souhlasíte s těmito podmínkami.

Kupující a prodávající

Kupujícím je zákazník, který se zaregistruje do služby YTB.cz (dále jen "uživatel"). Prodávajícím je provozovatel webu YTB.cz, tj. Lukáš Šindler, sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ: 87503026 (dále jen "provozovatel webu").

Registrace a využívání služeb

Pro používání webu YTB.cz je nutná registrace. Každý nově zaregistrovaný uživatel má právo na 3 dny zdarma k vyzkoušení služeb YTB.cz. Po uplynutí této zkušební doby je pro další používání služeb nutné zakoupit předplatné.

Cenové podmínky

Cena za používání služeb YTB.cz je stanovena na 490 Kč za 1 měsíc na 1 uživatele. Toto předplatné se automaticky neobnovuje. Uživatel má možnost předplatné kdykoliv prodloužit. Pro zpracování plateb používáme zabezpečenou platební bránu PayU a proto jsou všechny platby naprosto bezpečné a máte je pod Vaší naprostou kontrolou.

Odstoupení od smlouvy (reklamace) a zahájení poskytování služeb

Poskytování služeb na webu YTB.cz začíná ihned po registraci uživatele, což umožňuje okamžité využívání našich služeb. Každý uživatel má právo na 3 dny zdarma k vyzkoušení služeb před provedením platby. V souladu s platnými právními předpisy má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od zakoupení služby, pokud služba nebyla zahájena. Avšak vyslovením souhlasu s okamžitým zahájením poskytování služeb před uplynutím této lhůty se zákazník vzdává práva od smlouvy odstoupit. Tímto potvrzujete, že jste byli řádně informováni o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy s okamžitým zahájením poskytování služeb.

Podmínky prodloužení předplatného

Pokud dojde k prodloužení předplatného před jeho vypršením, zbylé dny se připočítají k novému období, které činí další 1 měsíc. V případě prodloužení po vypršení stávajícího předplatného začíná nové předplatné běžet od data prodloužení a je platné opět 1 měsíc.

Limit použití

Datový limit pro generování textů je nastaven na 5000 textů měsíčně. Pro běžné používání je toto množství naprosto dostačující. V případě, že uživatel překročí tento limit, situace bude řešena individuální nabídkou s cílem najít optimální řešení pro obě strany.

Autorská práva provozovatele webu

Veškeré funkce a části webu YTB.cz jsou chráněny autorským právem a nesmějí být šířeny dále ani nijak kopírovány. Případné zneužití bude řešeno v souladu s platnými zákony České Republiky.

Autorská práva uživatele

Texty vytvořené pomocí služby YTB.cz připadají do vlastnictví uživatele, který tyto texty vygeneroval, a to včetně autorských práv k těmto výstupům. Uživatelům přesto doporučujeme vždy před veřejným použitím zkontrolovat výstupní texty od YTB.cz, zda neobsahují nějaké nevhodné části, např. vulgární výrazy, fráze porušující zákony ČR, nebo fráze chráněné jinými autorskými zákony.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané v souvislosti s registrací a používáním služeb webu jsou zpracovávány v souladu s naší politikou ochrany osobních údajů.

Změny obchodních podmínek

Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. O všech změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem.

Pro další informace nebo v případě dotazů se prosím obraťte na náš kontaktní e-mail: info@ytb.cz